דף ראשון באנטרנט של

בית ספר חט"ב אבן חלדון נצרת

שם האתר: http://www.khaldoon.4t.com/index.htm

 

 

 

Hello and welcome to ziad fahoum's home page.

I registered to thePlace.co.il on 31/07/99.

The name of this home page is: neft


Please visit my home page in the future.

ביקרו באתר שלנו

אתרים בית ספרים

אתר של בית ספר: חט"ב א אבן חלדון -נצרת

שם האתר: http://www.theplace.co.il/computers/9386/khaldoon.htm

כתובת: ת.ד 1543 נצרת

מחוז: צפון

רשות: עירית נצרת

טלפון: 06-6554966

שם מנהל: חסן עבדולפתאח

שם רכז מחשוב: פאהום זיאד

שם מנחה מחשבים: פאהום זיאד

פרויקטים :נצרת 2000 ,איכות הסביבה, נפט ,תחנת כוח ,הטף ,

המדענים הערביים בימי הביניים, צמחים רפואיים, מצגת ציורים ממוחשבים.

כלים : word ,power point , active ,audio

 

 

30 ביוני 1999

- כרטיס ביקור -

 

בי"ס חט"ב אבן ח'לדון

סמל מוסד 249029

נצרת ת.ד. 1543

מספר הכיתות בתשנ"ט 16

תלמידים 551

מורים 39

מנהל ביה"ס - חסן עבד אלפתאח

 

1. מאפיינים כלליים

בית-ספר חטיבת-ביניים אבן ח'לדון קולט תלמידים מחמשה בתי ספר יסודיים הקיימים בשכונות הדרומיות של העיר נצרת . ואלה הם :

1. ב"ס ביר אלאמיר ובו לומדים תלמידים משכונת ביר אלאמיר וג'בל אלדולה.

2. " אבן עאמר " " " ביר אבו אלג'יש .

3. " אלמג'ד " " " ג'בל חמודה וחי אלמסלך.

4. " מי זיאדה " " " אלראם וחי אלמידאן .

5. " אבראהים טוקאן " " " אלראם וחי אלמידאן .

אוכלוסיית התלמידים :

* השכלת ההורים נמוכה .

* מצב כלכלי ירוד, הכנסה נמוכה, אבטלה גבוהה .

* צפיפות בדיור .

* אלימות במשפחה, בתים מפורקים ... .

* הידרדרות - חברתיות ... .

תרומת הבית לקידום ביה"ס ולפיתוח הילד מוגבלת ולעתים שלילית ואינה מעודדת .

 

צוות ההוראה והעובדים

בית הספר מונה 39 מורים .

מהם 23 בעלי תואר ראשון (ב.א.) ותעודת הוראה .

4 בעלי תואר שני מ.א. והשאר (12) בכירים שחלק מהם לומדים

לקראת תואר ראשון .

מאפיינים פיזיים

מיקום בית הספר קרוב למרכז העיר מהצד הדרומי של העיר .

קרוב לבית הספר נמצא מרכז פיס קהילתי ( מרחק כמה מתרים ) וגם מרכז התרבות בנצרת .

 

ממה שנזכר לעיל אפשר לחוש את הצורך הגדול בעבודה אנטנסיבית עם חלק גדול מהתלמידים שגדלים במשפחות הללו בתוך בית הספר וליצור מעקב אחריהם בביה"ס, בשכונה ובמשפחה על מנת לנסות להפחית את מידת הנזק שנגרם להם ולצמצם את הפער ההישגי בינם לבין בני גילם וזה דורש הרבה השקעה ומשאבים כדי לעבוד עם התלמידים במישור הלימודי השיגי או הטיפולי נפשי חינוכי חברתי .

  

 

 

התפיסה החינוכית של בית הספר (אני מאמין)

 

* צמצום הנשירה הסמויה והגלויה

א. הגברת כוח ההתמדה אצל הלומד (ביטול הנשירה הגלויה והסמויה) .

ב. טיפוח האקלים הכללי של בית-הספר יביא לשיפור הדימוי העצמי של הלומד להעלאת תדמית ביה"ס בעיני התלמידים, ההורים, המורים והסביבה .

* התיחסות לשונות בין התלמידים תביא לשיפור ההישגים הלימודיים . להסתגלות

חברתית ולהגברת רגש השייכות למוסד .

* ניהול משטר חיים דימוקרטי, שיתוף הלומד בניהול חיי בית-הספר יחזקו את השייכות

למוסד, יצמצמו את האלימות ויתרמו להכשרת הבוגר הרצוי לחברה .

* לחינוך הטכנולוגי, המדעי והאלקטרוני השפעה מכרעת על תהליכי שינוי בסביבתו של

הלומד ובעולם הסובב אותו .

* להורים ולבית, לקהילה ולסביבה למוסדות השונים נודעת חשיבות רבה . הם עשויים

לתרום רבות לטיפוח הבוגר .

 

א. במישור ההישגי :- דרכים למימוש / משאבים

1. שיפור הישגים לימודיים אצל כלל התלמידים . -

 

2. הקניית מיומנויות למידה עצמית ומחקר . - 

 

3. העשרה במקצועות טכנולוגיית מדעיים לתלמידים

בעלי הישגים טובים בשיתוף עם מכללות ומוסדות

להשכלה גבוהה .

 

 

ב. במישורי החינוכי:-

בריאות הנפש

1. פיתוח יכולת הבנה ניהול ושליטה עצמית אצל תלמידים , פיתוח רגשות ומחשבות , פיתוח

תקשורת בין אישית ויחסי חברות .

2. דרכי התמודדות עם שינויים וקונפליקטים

והפחתת השימוש באלימות .

 

3. התמודדות עם שינויים בגיל התבגרות

4. פיתוח יכולת אסרטביות ועמידה בלחץ קבוצתי

מול תופעת השימוש בחימרות פסיכואקטיביים,

עישון, אלכוהול, וסמים .

 

ג. במישור חברתי :-

1. פיתוח פוטנציאלים וכישורים הטמונים בתלמיד "אומנות מונעת אלימות"

מחוץ למסגרת הלימודים .

2. גיבוש וליכוד בין כלל התלמידים בבית הספר .

המורים :-

המישור ההישגי

1.   שיפור הידע והתעדכנות בחידוש ושינויים -

שחלים בתוכניות הלימוד .,

 

2. הקניות דרכי הוראה חלופיות לשיפור

ההוראה והלמידה .

2.   הקניית מיומנויות ניהול שליטה עצמית שליטה -

3.   בכעס והתמודדות עם שינויים וקונפליקטים

פתרון בעיות .

4. דרכי הערכה חלופיות .

 

הורים :-

1. חיזוק הקשר בין ההורים לבין בית הספר . -

וטיפול בשאלת " פער הדורות " .

 

2. שיפור היחס בין הורה למתבגר בתקופת -

גיל ההתבגרות והפחתת הקונפלקטים

והעימותים בתקופה הזו

  

4.   פיתוח כל מיני כישורים שמסייעים להורים

5.   בהתמודדות עם חיי המשפחה , הבנה, קבלה,

6.   תקשורת, יכולת, התמודדות עם קונפלקטים

ופתרון בעיות ... .

 

יעדים לתש"ס

1. הגברת כוח ההתמדה - כיתות ז .

קורס לימודים בין 10 ימי - לימוד .

למסיימי כיתות ו' המצטרפים לכיתות ז' בתש"ס .

צמצום פערים בין התלמידים בוגרי חמישה מוסדות חינוך שונים .

גיבוש חברתי בין אוכלוסיית הקורס .

2. העלאת ההישגים הלימודיים במקצועות היסוד ב- 20% .

3. הפחתת השימוש באלימות ב- 25% .

 

מורים

1. הקניית דרכי הוראה חלופיות לשיפור ההוראה והלמידה .

2. דרכי הערכה חלופיות .

  

מנהל ביה"ס

וצוות המורים

 

 

איך מתכננים פרויקט בית ספרי ממוחשב?

1)בחירת נושא הפרוייקט

2)הגדרת הבעיה אותה בחרת לחקור

3) הכנת ראשי פרקים

4) רכוז וסיכום החומר

5)כתיבת גוף העבודה

6) כתיבת הסיכום

7) כתיבת הקדמה ומבוא

8)קריאת ותיקון ,והכנסת שינויים

9)הדפסת החומר והכנתו

נפט-פרויקט משותף עם ב"ס אבן חלדון נצרת -מורה סביח סבאח)

דוגמא לתכנון פרוייקט

ממוחשב*

פרויקט במדעי-הטבע

הנושא :תחנת-הכוח

בחרנו בנושא "תחנת-הכוח" מכיוון שהוא נכלל בתוכנית הלימודים מכיתה ה' בביה"ס היסודי ועד לחטיבה העליונה:

ביסודי(בכיתה ה') - במסגרת תוכנית "מבט",

בחטיבת ביניים- בנושא "אנרגיה" במסגרת לימודי הפיסיקה וב"אקולוגיה",במסגרת לימודי הביולוגיה בעיקר בכיתה ט',

בחטיבה העליונה - בהקשרים שונים (פיסיקה, חשמל, כימיה ועוד).

פרויקט תכנון תחנת-כוח הנו בעל חשיבות יישומית ומצריך:

     I.            חומר תיאורטי

 II.            הכרת מחשבה ותכנון

ג. יישום

ניתן לשנות את דרישות הפרויקט והיקפו בהתאם לגילם של התלמידים, רמתם ומידת התפתחותם.

אנו מביאים כאן דוגמה לשילוב המחשב בפרויקט זה ועל יתרונות השימוש במחשב נרחיב בהמשך.

הכלי: power point ,word ,paintbrush ,active 2

שלבי העבודה:

1.הצגת הבעיה:

"רשת החשמל באיזור מגוריך אינה מצליחה לספק את צרכי האזור, כתוצאה מכך יש נפילות מתח ותקלות מספר פעמים ביום.

חברת החשמל יצאה במכרז להקמת תחנת כוח מקומית: עליך לבדוק מהי התחנה המתאימה ביותר לאזור מגוריך , ולהקימה.

*הערה:ניתן להציב את הבעיה לגבי אזורים ג"ג שונים בארץ לפי

רצונו של המורה (נגב, רמת-הגולן, הערבה,מישור החוף, הרי

יהודה, הרי הגליל העליון וכ"ו).

2.דיון בכיתה:

בירור הנושאים שיש לבדוק ולהכיר על-מנת להקים

את תחנת הכח הרצויה.

(עקרון הפעולה של תחנת-כח, סוגי תחנות-כח, יתרונות וחסרונות

של התחנות השונות, תנאי האזור שנבחר להקמת תחנת-הכח).

3.שימוש בפורמט של מאגר מידע מוכן:

בנושא "עקרון הפעולה של "תחנת-הכח לצורך לימוד שליפת נתונים ממאגר מידע.

4.בניית מאגר מידע ע"י תלמידים:

תלמידים יבנו מאגר מידע של סוגי תחנות כח על פי הפורמט המוכן.

5. יתרונות וחסרונות

התלמיד ימנה את היתרונות והחסרונות של כל אחת מהתחנות.

6.החקירה:

התלמיד יחקור את התנאים הקיימים באזור המיועד להקמת התחנה.

(7תנאים:

בדיקת התנאים הפיסיים ,כלכליים ועוד, עפ"י קריטריונים שנבחרו בסעיף 2 ).

8) איסוף מידע:

התלמיד יאסוף נתונים אלה מספרות, מדידות, מאגרי- מידע,ידע כללי וכ"ו).

9)בחירת תחנה:

.התלמיד יבחר בתחנת הכח המתאימה לאזור המבוקש, וינמק את הבחירה. הבחירה תוצג במצגת או בעבודה מודפסת.

היתרונות בשילוב המחשב בפרויקט:

1.יצירת מאגר מידע שקל ונוח להכניס לתוכו מידע, ולשלוף ממנו

מידע ונתונים שונים.

2.השימוש ב- 2 ACTIVE הנו נוח ויעיל, העבודה אינה מסורבלת, כלי זה מתאים מאוד ליצירת מאגרי מידע.

3.אפשרות לשילוב מידע של תוכן, צלילים ותמונות.

הערה: ניתן לבצע גם בעזרת WORD , אם כי העבודה מסורבלת יותר.

ניתן לסכם את הפרויקט גם על ידי הכנת מצגת ב-POWER POINT

4.ניתן להציג את הפרויקט במצגות שונות או בעבודה מודפסת.